Solární kolektory a fotovoltaické články jsou velmi často zaměňovány, i když princip jejich práce je zcela odlišný. Spojuje je to, že se používají k zachycení sluneční energie a její přeměně na užitečnou formu (teplo nebo proud). Z praktického hlediska...

Nedávné Příspěvky